За фирмата

АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД обслужва общинската транспортна схема на град Пловдив по линии 9, 11, 25 и 26. Фирмата е основана през 2012 година с основен предмет на дейност – автобусни превози на пътници в страната и чужбина. Притежава лиценз № 1420 за МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ от 29.08.2012 год. на Министерство на транспорта, Информационните технологии и съобщения.
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД разполага със собствена автобаза и гаражна площадка, изградени върху площ от 5700 кв.м. и отговарящи на всички съвременни европейски изисквания. Автобазата разполага със специализиран сервиз за ремонт и техническо обслужване на автобусите, оборудвана е с необходимата техника, апаратура и квалифициран персонал. Поддържат се в готовност служебни и аварийни коли и дежурен персонал, които да отреагират адекватно и навременно на всяка ситуация. Осигурено е ежедневно вътрешно и външно хигиенизиране на всички транспортни средства.
Фирмата е разкрила 135 работни места на територията на Община Пловдив. Голямото обществено значение на извършваните услуги налагат от изключителна важност осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Оборудван е кабинет за предпътен медицински преглед, съгласно нормативните изисквания, периодично се организират вътрешни обучения на персонала с оглед оптимизиране на предлаганата услуга и по-качествено обслужване на пътниците. Внедрена е система за непрекъснат вътрешен контрол. За всички служители, както и за пътниците има сключени нормативно изискуеми застраховки.
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД, макар и отскоро на транспортният пазар, е доказала и заслужила доверието на гражданите и гостите на гр. Пловдив с предлаганите услуги на европейско ниво, вежливия и коректен персонал, стриктността и навременността си и загрижеността към гр. Пловдив, чрез използване на висок клас превозни средства. За да отговори и на най-високите изисквания, дружеството периодично обновява своя автопарк с нови автобуси, отговарящи на екологичен клас EEV (Евро 5 и Евро 6), с пълна климатизация на салона и удобства за трудноподвижни пътници и майки с деца. Изпълнението на всички графици и разписания е с над 99,9 %.
Всичко това и желанието на фирмата да предложи на гражданите и гостите на гр. Пловдив една европейска по своето качество и характеристики услуга, я мотивира да продължава да се усъвършенства и развива.