маршрут за

Линия 44

Може да разгледате маршрута на автобуса от по долните карти:
Маршрут през гугъл карти:

Маршрут на автобусна линия № 44

Спирка №1012 - обръщалото на з-д ”Устрем”, спирка №435 – ул. “Н.Абаджиев” 1, спирка №418 „Профи линк”, спирка №331 – ф-ма „Мотобойс”, ляв завой по ул. ”Недялка Шилева”, спирка №332 – Печатницата (изток), десен завой по ул. ”Съединение”, спирка №109 – жк.Тракия бл. 150, ляв завой по ул. „Бранислав Велешки”, спирка №391- магазин „Кауфланд”, по ул. „Княз Борис”, десен завой по ул. „Г. Данчов”, спирка №392 – жк. “Тракия” - бл. 45, десен завой по ул. „Княз Борис”, ляв завой по бул. „Освобождение”, спирка №360 – жк. “Тракия” – бл. 15, спирка №216 – жк. Тракия - бл. 1, ляв завой по бул. „Санкт Петербург”, спирка №217 – хипермаркет ”Метро”, спирка № 218 – бившe АОНСУ, спирка №219 – „Чайка фарма”, десен завой по бул. „Източен”, ляв завой по бул. ”Христо Ботев”, спирка №334 – бул. „Христо Ботев” №115, спирка №335 – Военна болница, десен завой по бул.„Цар Борис III Обединител”, спирка №44 –„Байкал”, спирка№45 – срещу хотел „Тримонциум”, спирка №46 – Тунела-юг (изток), спирка №47 – Тунела-север (изток), ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка №141 – пл. „Съединение”, спирка №142 – сладкарница „Неделя”, десен завой по бул. „В.Априлов”, спирка №383 – р-т „Стадиона”, спирка №401 – бул. „В.Априлов” 124, ляв завой по бул. „България”, спирка №92 – срещу магазин „Практикер”, спирка №93 – срещу Захарен комбинат, спирка №94 – Окръжна болница, спирка №416 – срещу Английската гимназия, десен завой на ПУ нова сграда - спирка №1003 - последна

ПУ Нова сграда спирка №1003 - обръщало, ляв завой по бул. „България”, спирка №426 – хипермаркет „Алати”, спирка №95 – Английска гимназия, спирка №415 – стадион „Марица”, спирка №96 – Захарен комбинат, спирка №97 – магазин „Практикер”, десен завой по бул. „В. Априлов”, спирка №402 – пешеходна пътека, ляв завой по бул „Шести септември”, спирка №116 – II ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго”, спирка №118 – срещу пл. „Съединение”, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител”, спирка №10 – „Тунела-север” (запад), спирка №11 –„Тунела-юг” (запад), спирка №12 – хотел „Тримонциум”, спирка №13 – ПУ стара сграда, ляв завой по бул. ”Христо Ботев”, спирка №338 - срещу Военна болница, десен завой по бул. ”Източен”, ляв завой по бул. „Санкт Петербург”, спирка №233 – ВСИ, спирка №234 – стадион „Локомотив”, спирка №235 – парк „Лаута”, десен завой по бул. „Освобождение”, спирка №236 – жк.Тракия бл. 21”, спирка №364 - кв. Тракия - бл. 28, десен завой по ул. „Княз Борис I”, спирка №393 - жк. Тракия - бл.42, ляв завой по ул. „Г.Данчов”, спирка №394 – срещу Поща жк. „Тракия”, ляв завой по ул. „Княз Борис I”, продължава по ул. „Бранислав Велешки”, десен завой на ул. „Съединение”, спирка №79– жк. „Тракия” бл. 146, ляв завой по ул. ”Нед.Шилева”, спирка №339 – жк. Тракия бл. 183, спирка №340 – Печатницата (запад), десен завой по ул. „Никола Абаджиев”, спирка№341 – срещу ф-ма „Мотобойс”, спирка №419 – срещу “Профилинк”, спирка №1012 - обръщалото на завод”Устрем”;

ДЕЛНИК: Бр. Автобуси – 8 цели; 48/48 мин.

ДЕЛНИК: 1 кола – 9 обиколки; 2 кола – 9 обиколки; 3 кола – 8 обиколки; 4 кола – 10 обиколки; 5 кола – 8 обиколки; 6 кола – 10 обиколки; 7 кола – 8 обиколки; 8 кола – 10 обиколки

Автобусна линия № 44 - ДЕЛНИК

І -ва колаІІ -ра колаІІІ -та кола
з-д "Устрем" П. Хилендарски з-д "Устрем" П. Хилендарски з-д "Устрем" П. Хилендарски
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
"Ц. Симеон" 05:30 06:16 06:18 - 07:18 08:04 08:06 - 05:54 06:40 06:42
07:04 07:06 07:52 07:54 08:52 08:54 09:40 09:42 07:28 07:30 08:16 08:18
08:40 08:42 09:28 09:30 10:28 10:30 11:16 11:18 09:04 09:06 09:52 09:54
10:16 10:18 11:04 11:06 12:04 12:16 13:02 13:04 10:40 10:42 11:28 11:30
11:52 12:04 12:50 12:52 13:50 13:52 14:38 14:40 12:16 12:28 13:14 13:16
13:38 13:40 14:26 14:28 15:26 15:28 16:14 16:16 14:02 14:04 14:50 14:52
15:14 15:16 16:02 16:04 17:02 17:04 17:50 17:52 15:38 15:40 16:26 16:28
16:50 16:52 17:38 17:40 18:38 18:40 19:26 19:28 17:14 17:16 18:02 18:04
18:26 18:28 19:14 19:16 20:14 20:16 21:02 21:04 18:50 -
20:02 - 21:50 -
18 18 16
ІV -та колаV -та колаVІ -та кола
з-д "Устрем" П. Хилендарски з-д "Устрем" П. Хилендарски з-д "Устрем" П. Хилендарски
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
- 07:42 08:28 08:30 - 06:18 07:04 07:06 - 06:30 07:16 07:18
09:16 09:18 10:04 10:06 07:52 07:54 08:40 08:42 08:04 08:06 08:52 08:54
10:52 10:54 11:40 11:42 09:28 09:30 10:16 10:18 09:40 09:42 10:28 10:30
12:28 12:40 13:26 13:28 11:04 11:06 11:52 11:54 11:16 11:18 12:04 12:06
14:14 14:16 15:02 15:04 12:40 12:52 13:38 13:40 12:52 13:04 13:50 13:52
15:50 15:52 16:38 16:40 14:26 14:28 15:14 15:16 14:38 14:40 15:26 15:28
17:26 17:28 18:14 18:16 16:02 16:04 16:50 16:52 16:14 16:16 17:02 17:04
19:02 19:04 19:50 19:52 17:38 17:40 18:26 18:28 17:50 17:52 18:38 18:40
20:38 20:40 21:26 21:28 19:14 - 19:26 19:28 20:14 20:16
22:14 22:16 23:02 23:04 21:02 21:04 21:50 21:52
23:50 - 22:38 -
20 16 20
VII -ма колаVIII -ма кола
з-д "Устрем" П. Хилендарски з-д "Устрем" П. Хилендарски
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
- 06:42 07:28 07:30 - 06:54 07:40 07:42
08:16 08:18 09:04 09:06 08:28 08:30 09:16 09:18
09:52 09:54 10:40 10:42 10:04 10:06 10:52 10:54
11:28 11:30 12:16 12:18 11:40 11:42 12:28 12:30
13:04 13:16 14:02 14:04 13:16 13:28 14:14 14:16
14:50 14:52 15:38 15:40 15:02 15:04 15:50 15:52
16:26 16:28 17:14 17:16 16:38 16:40 17:26 17:28
18:02 18:04 18:50 18:52 18:14 18:16 19:02 19:04
19:38 - 19:50 19:52 20:38 20:40
21:26 21:28 22:14 22:16
23:02 -
16 20

Забележка: Болтваните часове със звезда и са в посока ПУ –бул.”Цар Симеон”

ПРАЗНИК

І -ва колаІІ -ра колаІІІ -та кола
„Цар Симеон” Техномаркет „Цар Симеон” Техномаркет „Цар Симеон” Техномаркет
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
- 5.28 5.58 6.00 - 5.58 6.28 6.30 - 6.28 6.58 7.00
6.43 6.45 7.28 7.30 7.13 7.15 7.58 8.00 7.43 7.45 8.28 8.30
8.13 8.15 8.58 9.00 8.43 8.45 9.28 9.30 9.13 9.15 9.58 10.00
9.43 9.45 10.28 10.30 10.13 10.15 10.58 11.00 10.43 10.45 11.28 11.30
11.13 11.15 11.58 12.00 11.43 11.45 12.28 12.30 12.13 12.15 12.58 13.00
12.43 12.45 13.28 13.30 13.13 13.15 13.58 14.00 13.43 13.45 14.28 14.30
14.13 14.15 14.58 15.00 14.43 14.45 15.28 15.30 15.13 15.15 15.58 16.00
15.43 15.45 16.28 16.30 16.13 16.15 16.58 17.00 16.43 16.45 17.28 17.30
17.13 17.15 17.58 18.00 17.43 - 18.13 18.15 18.58 19.00
18.43 18.45 19.28 19.30 19.43 19.45 20.35 20.37
20.13 20.15 21.10 21.12 21.37 -
22.10 -
22 16 20